Rus
AR
English
עברית
 
 
אור ירוק - עמותה לשנוי תרבות הנהיגה בישראל.  

 

משטרת התנועה- מתנ"א מהווה הזרוע המבצעת וחוד החנית של אגף התנועה במלחמה   בקטל בדרכים בכבישים הבינעירוניים.


פורטל זימון תורים
של מבחני התאוריה של משרד התחבורה. אנא בחרו את הסניף שברצונכם לזמן אליו תור.


תחנות צילום לרשיון הנהיגה - מתבצע בתחנות הצילום של החברות המורשות, בכל התחנות הקיימות ברחבי הארץ ישנה גישה מלאה לנכים.


פורטל תחבורה - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כל המידע בנושאים : רכב, רשיון נהיגה, תחבורה ציבורית, תעופה אזרחית, ועוד.


הרשות לבטיחות בדרכים - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מופקדת על תכנון פעולות להגברת הבטיחות, לצמצום התאונות ולהפחתת חומרתן, וכן מתאמת בין משרדי הממשלה בעניין זה. ...

נוהגים טוב יותר - אתר התנדבותי להגברת מודעות הנהיגה 

לימודי תאוריה - מערכת ללימוד תאוריה

 
Created by RightClick