פרטים טכניים לתאוריה
כל אדם המעוניין בהוצאת רישיון נהיגה במדינת ישראל מחויב לעבור את מבחן התאוריה הבוחן את הידע של הנבחן בחוקי התנועה, בתמרורים השונים ומשמעותם, הבנת כללי השתלבות בתנועה, ואת ההיכרות של הנבחן עם הרכב, ותפעולו.
דרישות מינימום לתאוריה
כיום במדינת ישראל ניתן להתחיל את שיעורי הנהיגה בגיל 16.5, גם ללא תאוריה, אלא רק בצירוף בדיקה רפואית כללית ובדיקת ראיה. למבחן התאוריה רשאים לגשת נער ונערה מגיל 16.5. על מנת לגשת לתאוריה, אין צורך בהרשמה, אך צריך להוציא טופס עם תמונה מודפסת בתוכו. את הטופס הירוק ניתן להנפיק במרכזים ובחנויות העורכות בדיקות עיינים.
בטופס הירוק בחלקו האחורי יש להחתים את רופא המשפחה, וחתימה המאשרת תקינות בדיקות הראיה, תוקף הבדיקות לשנתיים בלבד מיום חתימתם. 
היכן נבחנים ועל מה משלמים

את הבחינה מבצעים במרכזים הנמצאים ברחבי המדינה, רשימה מעודכנת ניתן למצוא בפורטל זימון תורים ולהזמין תור למבחן התיאוריה מראש
על מנת להבחן בבחינת התאוריה יש לשלם אגרה על סך של 44 שקלים בבנק הדואר, או באינטרנט בפורטל זימון תורים,  במקרה של כשלון ניתן לגשת שוב כבר למחרת היום ולהבחן בתאוריה מספר פעמים, כשבכל פעם יידרש תשלום מחדש של אגרת הבחינה

תנאי מעבר של תאוריה
מבחן התאוריה מורכב משלושים שאלות חובה, כשבכל שאלה התשובה תינתנה ב- 4 אפשרויות בחירה. המבחן הוא מבחן אמריקאי, ויש רק תשובה אחת נכונה לכל שאלה. יש לענות לפחות על 25 שאלות נכונה על מנת לעבור בהצלחה את המבחן.
מבחני התיאוריה יתבצעו באמצאות מחשבים הממוקמים בעמדות מחשבים, והמחוברים למרכז אחד של משרד התחבורה.
המבחן יופיע על מסך המחשב בעמדה בה יושב הנבחן, לחלק גדול מהשאלות צורפו תמונות, אמצעי המחשה ותמרורים בצידי השאלות, מאגר התמרורים מבוסס על תמרורים  שפרסם משרד התחבורה.
השאלות הם מתוך מאגר חדש של יותר מ- 1100 שאלות שקובצו בקובץ חדש של משרד התחבורה.
זמן המבחן מוגבל ל- 40 דקות לנבחן. בתום הזמן לא יתאפשר לנבחן להמשיך בבחינה.
נבחן אשר נכשל במבחן העיוני רשאי לערער על תוצאות המבחן תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות המבחן, הערעור יוגש במשרדי הרשוי שבמחוזו פועל אתר הבחינות. 

 מתאוריה לתאוריה
מי שנכשל בבחינת התאוריה רשאי להיבחן בה שוב,  לא ניתן לגשת באותו היום לתאוריה נוספת, גם אם האגרה שולמה מראש, או במקום.
כל הזכויות שמורות ל"אתר דרך" אתר ללימודי תאוריה 2010

לימודי תאוריה - מערכת ללימוד תאוריה

 
Created by RightClick