Rus
AR
English
עברית
 
 
חלק חשוב מחוקי התנועה וממבחן התאוריה הינו ידיעה ושינון של התמרורים. תמרורים הם סימני דרך מוסכמים שנועדו לסמן ולהודיע לנהג הנוסע בדרך הודעות שונות ומגוונות בציור או סימן מוסכם. השימוש בתמרורים נועד בגלל מהירות הנסיעה, והצורך בריכוז מרבי בדרך ובנוסעים בה, תוך כדי מינימום של גירויים סביבתיים. הודעות קבועות לצידי הכביש לא יכולות להימסר בצורה כתובה מכיוון שהדבר יסיט את תשומת לבו של הנהג מהדרך ומהנוסעים בה, ויסכן חיי אדם.
לוח התמרורים
לוח התמרורים עליו נבחנים בתאוריה, הוא הלוח המעודכן של משרד התחבורה התקף כסימן לחוקי הדרך. , המחולקים ל10 קבוצות.
תמרורי אזהרה בצורת משולש אדום שקודקודו מופנה כלפי מעלה.
תמרורי הוריה בצורת עיגול אדום.

תמרורי מתן זכות קדימה, צורתם שונה מיתר התמרורים ,מתומן, משולש הפוך, וכ'

תמרורי הגבלות ואיסורים, רובם בצורה עגולה שבמסגרתם צבע אדום.

תמרורי תחבורה ציבורית צבעם וסימנם צהוב.
תמרורי מודיעין והדרכה בצורת ריבוע בצבע כחול, או ירוק.

תמרורי רמזורים בצבע לבן עם סימון הרמזור. רמזור מבחינת החוק דינו כדין תמרור מתחלף
סימני דרך המופיעים כריבוע שחור עם ציון של סימן הדרך.

תמרורים באתר עבודה המתאםיינים בצבע כתום.

נספח סמלים צבעם שחור על רקע לבן.
.
עדכונים וחידושים
לוח התמרורים מתעדכן לעתים, וניתן למצוא את התמרורים העדכניים ביותר בפרסומים של משרד התחבורה. כשלומדים לתאוריה כדאי להתעדכן אצל מורה הנהיגה, או באתרים הרשמיים של משרד התחבורה אודות התמרורים החדשים, שכן, בדרך כלל נשאלים עליהם בבחינת התאוריה.
אחוז השאלות בתאוריה
כשליש  מהשאלות במבחן התאוריה הן שאלות על תמרורים. בצד שאלות אלה הן יופיע ציור של התמרור, ושואלות אותו לפשרו של תמרור זה על פי הציור. חלק ההשאלות מתבקש הנבחן להציג הבנה, השאלות מופיעות בנוסח של " כיצד יש להתנהג כשמופיע התמרור הבא... , על הנבחן לבחור מתוך ארבעה הסברים אפשריים (תשובות אפשריות) את התשובה המתאימה לתמרור זה. התשובות מופיעות כפי שמציין לוח התמרורים של משרד התחבורה.
תמרורים רבים ניתן להבין לפי הציור, מבלי הכרה מוקדמת של התמרור, אך ישנם תמרורים שההגדרות שלהן מבלבלות ויש צורך לחדד את ההגדרה המילולית שלהן טרם הבחינה.
בדרך כלל התמרורים יופיעו באופן מפוזר ולא אחיד לאורך מבחן התאוריה, ולכן כדאי לענות קודם על שאלות התמרורים ואחר כך לענות על שאר השאלות. דבר זה ממקד את החיפוש בלוח התמרורים, ומונע בלבול בין התמרורים. בנוסף, ייתכן שתישאל על שניים או שלושה תמרורים בעלי משמעות דומה, שבמקרה של אי ודאות ניתן להסיק על השניים מתוך השוואה ביניהם ובין התשובות המוצעות.

טיפים לשאלות תמרורים
שאלות התמרורים מהוות חלק ניכר ממבחן התאוריה, ולרוב יכולות לבלבל את הנבחן. בלוח התמרורים מצויים כמאתים חמישים תמרורים בעלי הגדרות משפטיות מורכבות, ואפילו מורה הנהיגה הותיק ביותר יכול להתבלבל בניסוח המדויק של ההגדרה המשפטית של תמרור זה או אחר, על אף ידיעותיו הנרחבות בדיני התעבורה.
מעטים מאוד הם האנשים שבאמת משננים את ההגדרות המופיעות בספרי החוקים ובדפי הלימוד של התמרורים לתאוריה, ולכן מופיעה כאן רשימת טיפים שיכולה לעזור בעת מבחן התאוריה, בכל הנוגע לשאלות תמרורים.
סוגי התמרורים
כל התמרורים מחולקים לעשרה סוגים עיקריים – הוריה, אזהרה, מתן זכות קדימה,הגבלות ואיסורים, תחבורה ציבורית, מודיעין והדרכה, סימני עזר על פני הדרך, תמרורי רמזורים, תמרורים באתר עבודה, ונספח סמלים. כשלכל אחד מהם צורה וצבע שונים. כדאי ללמוד את המאפיינים העיקריים של עשרת הסוגים ולדעת לסווג את התמרורים השונים לפי הקבוצה אליה הם משויכים, ובכך להצליח לפסול את התשובות שאינן נכונות בהכרח עבור תמרור זה.
תמרור אחד שווה אלף מילים
השימוש בתמרורים בצד הדרך נועד להחליף הסברים כתובים בצידי הדרך של הוראות, חיווים, אזהרות, והסברים הקשורים לדרך. הרבה פעמים משמעות התמרור מובנת על ידי התבוננות פשוטה בציור ובמשמעותו, ללא צורך בלימוד ההגדרה המדויקת של התמרור. כמו למשל תמרור העצור, המצוין על ידי סימון אדום של אזהרה, ויד לבנה בתוכו שמראה סימן של הוראת העצירה.
בשילוב הידיעה של סוגי התמרורים (הוריה, אזהרה וכו'), ניתן להבין את משמעותם של התמרורים השונים על ידי שילוב ההבנה של סוג התמרור המתגלה על ידי הצורה והצבע שלו, עם ההבנה של הסימן המופיע בתוך התמרור.
פסילת תמרורים
במידה ובמהלך התאוריה נתקלת בשאלה אודות תמרור לא מובן, ובחרת בשיטת האלימינציה (פסילת תשובות) תוכל לעבור על המשפטים הנתונים בתשובות, ולנסות לשייך אותם לתמרורים אחרים המופיעים בלוח התמרורים. על ידי שיוך של שלושת המשפטים האחרים לתמרורים המתאימים להם ביותר, תוכל לדעת את התיאור המתאים ביותר לתמרור שעליו נשאלת.
השוואת שאלות
בעת בחינת התיאוריה, כדאי לעבור על כל השאלות ולסמן בנפרד את כל השאלות בנושא תמרורים ולפתור אותן ביחד. בשיטה זו, ניתן להשוות בין התמרורים השונים עליהם נשאלת במהלך הבחינה, ובין התשובות המופיעות, השייכות לתמרורים אחרים בלוח התמרורים שעליהם לא נשאלת כלל,או שתשאל בשאלה שתופיע אחר כך. בנוסף, כשעונים על כל התמרורים כמקשה אחת, חיפוש התמרורים בלוח התמרורים נהיה פשוט יותר, וניתן לעקוב אחר התשובות הפסולות.   
 
 
 

לימודי תאוריה - מערכת ללימוד תאוריה

 
Created by RightClick