Rus
AR
English
עברית
 
 
טיפים לתיאוריה
אנשים רבים שנוהגים בכלי רכבם היטב, מוצאים את עצמם נתקלים במחסום התאוריה המונע מהם שוב ושוב לגשת למבחן המעשי ולהוציא את הרישיון המיוחל. כמובן שהדרך הטובה ביותר להצליח במבחן התאוריה היא לדעת בעל פה את כל החומר, להתכונן בצורה הטובה ביותר, ולהשקיע על חזרה רבה ככל האפשר על מאגרי שאלות. למרבה הצער, דבר זה אינו מתאפשר אצל כל אחד, וגם לפעמים שנדמה שלמדנו בצורה הטובה ביותר, התאוריה מתגלה כמשהו אחר ממה שלמדנו והתכוננו אליו.
פסילת תשובות
שיטה מוכחת לעזרה בפתרון שאלות אמריקאיות בכלל ובתיאוריה בפרט, היא פסילת תשובות (אלימינציה). מכיוון שלשאלה ניתנות ארבע תשובות בלבד מהן ניתן לבחור את הפתרון הנכון היחיד, מן הסתם שיהיו שלוש תשובות לא נכונות. לעתים גם אם לא נדע בוודאות את התשובה הנכונה, נוכל לצמצם את האפשרויות לשלוש או אפילו שתי תשובות, מהן נוכל לבחור על ידי פסילת התשובות שלא נראות לנו נכונות.
מוחלטות
בתאוריה מופיעים ביטויים רבים המציינים מוחלטות כגון: תמיד, לעולם, אף פעם. ביטויים אלא מחייבים לכל מקרה, ללא יוצא מן הכלל. על מנת לפסול מקרה זה, מספיק להביא דוגמא אחת נגדית ובכך המשפט מוכח כלא נכון. במקרים שמזהים ביטוי המציין מוחלטות, כדאי לבדוק האם ארבעת האפשרויות לתשובה מתקיימות בכל מצב, או שמא יש מצב בו הן מתבררות כלא נכונות, ובכך לפסול את התשובות שלא מקיימות מוחלטות.
ישנם שאלות שחוזרות על עצמם ובכל פעם התשובה הנכונה שונה, במקרים אלה יש לבחור את התשובה הנכונה והקרובה ביותר לשאלה, הסיבה לכך שלעיתים מתקיים יותר מפתרון אחד לשאלה מסוימת. 
הגודל כן קובע
התשובה הנכונה ברוב המקרים תהיה ציטוט ישיר של החוק כפי שהוא כתוב בדיני התעבורה של מדינת ישראל. מעצם היותו חוק, בדרך כלל יכתב בשפה רשמית יותר, מנוסחת היטב, ובצורה ארוכה שמותירה כמה שפחות מקום לספקות. את האפשרויות האחרות המופיעות כתשובות בתאוריה, כתבו הוגי התאוריה, ולא כותבי החוק, ולכן ברוב המקרים התשובה הלא נכונה תהיה קצרה יותר.
המחמיר צודק
מטיבעם של חוקים בכלל, וחוקי תנועה בפרט, ניסוחם ומהותם להחמיר עם הנהג. במידה של ספק או התלבטות בין שני חוקים, החוק המחמיר יהיה לרוב החוק הנכון.
הימור
גם אם לא הצלחתם לפסול אף תשובה, ניתן להמר על התשובה הנכונה. היחס די טוב – 1:4.
 

לימודי תאוריה - מערכת ללימוד תאוריה

 
Created by RightClick