תקנות נהג חדש
כדי לעקוב אחר נהגים חדשים והתנהגותם בכביש, ניתן רישיון הנהיגה בשנתיים הראשונות "על תנאי" והוטלו הגבלות ותקנות מיוחדות על  נהג  חדש, פירוט בשיעורי תאוריה.
מיהו "נהג חדש"?
נהג מוגדר "נהג חדש" עד שנתיים מקבלת הרישיון. בתקופה זו חלות עליו תקנות מיוחדות ונדרשת ממנו הקפדה יתרה על חוקי התנועה וכללי הבטיחות. גם בעלי רישיון לאופנוע, טרקטור ומכונה ניידת המוציאים רישיון לרכב פרטי או משא, ייחשבו "נהגים חדשים" לאחר קבלת הרישיון החדש.
מהן הדרישות מנהג חדש?
 • הצגת שלט "נהג חדש"
 • הגבלה על מספר הנוסעים
 • הימנעות מעבירות חמורות (פירוט בהמשך)
 • קורס רענון בשנה החמישית להוצאת הרישיון
שלט "נהג חדש"?
ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טונות יש להציג שלט "נהג חדש" בשולי השמשה האחורית. על פי התקן, גודל השלט יהיה 20X12 ס"מ וגובה האותיות 40 מ"מ, בצבע שחור על רקע צהוב מחזיר אור. השלט נועד ליידע נהגים אחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, כדי שיגלו כלפיו זהירות וסבלנות. נהיגה ללא שלט היא עבירה, וכך גם נהיגה עם שלט "נהג חדש" למי שאינו כזה.
נהיגה עם נהג מלווה?
עקב ריבוי התאונות שבהן מעורבים נהגים צעירים, נדרש נהג חדש לנהוג במשך שלושה חודשים מיום הוצאת הרישיון עם נהג ותיק לצדו. לנהיגה באופנוע, בטרקטור ובטרקטורון לא נדרש מלווה.
מי רשאי לשמש נהג מלווה?
 • בן 24 שנים ומעלה, המחזיק ברישיון נהיגה בתוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות
 • בן 30 ומעלה, המחזיק ברישיון נהיגה שלוש שנים לפחות
 • מורה לנהיגה בעל ותק של חמש שנים בנהיגה
הגבלת מספר הנוסעים?
נוהג חדש רשאי להסיע עד שני נוסעים ברכב עד הגיעו לגיל 21
הימנעות מעבירות חמורות
נהג חדש שיורשע בעבירת תנועה חמורה עלול להידרש לעמוד מחדש במבחן נהיגה עיוני ו/או מעשי ו/או בדיקה רפואית - לפי החלטת משרד הרישוי. עד שיעמוד בתנאים אלה רישיונו יישלל, ולאחר מכן הוא ייחשב שוב כ"נהג חדש" למשך שנתיים נוספות.
רשימת עבירות חמורות לנהג חדש
 • נהיגה ללא רישיון בתוקף, או שלא על פי תנאי הרישיון, כולל מתן רשות לאדם אחר לנהוג שלא כחוק ברכב שבאחריותכם
 • שימוש ברכב לביצוע עבירה
 • אי-עצירה לפני מסילת ברזל
 • אי-מתן זכות קדימה
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
 • עקיפה שלא כחוק
 • נהיגה במהירות העולה על המותר בחוק
 • חציית מסילת ברזל בדרך לא סלולה
 • אי-דיווח על תאונת דרכים
 • אי-מתן עזרה לנפגע תאונת דרכים
 • ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם
 • ביצוע עבירה שבית המשפט גזר עליה פסילת רישיון בפועל ל-3 חודשים ויותר
 • נהיגה ללא מלווה
דרך צלחה!
מצוות האתר
כל הזכויות שמורות ל"אתר דרך" אתר ללימודי תאוריה 2010

לימודי תאוריה - מערכת ללימוד תאוריה

 
Created by RightClick